Disclaimer

Prullenbakdirect.nl verleent je hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Prullenbakdirect.nl en aangesloten webshops zijn aangeleverd. Prullenbakdirect.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. Prullenbakdirect.nl is een zogenoemde affiliate webshop. Alle artikelen die op deze website website weergegeven worden, worden verkocht door één of meerdere van onze aangesloten webshops. Prullenbakdirect.nl verkoopt zelf dus geen artikelen.

Aansprakelijkheid

Prullenbakdirect.nl doet haar uiterste best de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Prullenbakdirect.nl is hierbij afhankelijk van de aangesloten webshops voor bijvoorbeeld alle data behorend bij de artikelen. Ondanks onze zorg en aandacht en dat van onze aangesloten webshops, is het mogelijk dat inhoud niet actueel, onjuist of onvolledig is. De op deze website aangeboden teksten, afbeeldingen en overige materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze kunnen op elk moment wijzigen zonder voorgaande mededeling van Prullenbakdirect.nl.

Prullenbakdirect.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van de website. Ook is Prullenbakdirect.nl niet aansprakelijk voor problemen in de werking van de website. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie, geschiedt geheel op risico van de gebruiker.

In het bijzonder zijn alle prijzen, maar ook alle andere inhoud op deze website en de websites waar Prullenbakdirect.nl naar verwijst, onder voorbehoud van type-, schrijf- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. De inhoud van de website wordt voor een groot gedeelte langs geautomatiseerde weg verkregen waar Prullenbakdirect.nl geen inhoudelijk toezicht of beheer op heeft. De prijs van de aangeboden artikelen wordt bepaald door de aangesloten webshops. Aan de prijzen die Prullenbakdirect.nl weergeeft kan geen aansprakelijkheid verleend worden. Voor op de website opgenomen verwijzingen naar websites of diensten van derden kan Prullenbakdirect.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle content betreffende teksten, afbeeldingen en overige materialen op Prullenbakdirect.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopiëren, verspreiden, opslaan in een gegevensbestand, openbaarmaking, vermenigvuldiging en elk ander gebruik van deze content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Prullenbakdirect.nl of diens auteursrechthebbende.

Prullenbakdirect.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van auteursrecht wanneer de schending via automatische weg heeft plaatsgevonden door aangesloten webshops en/of affiliate netwerken. In het bijzonder is Prullenbakdirect.nl niet aansprakelijk voor afbeeldingen en tekstuele informatie behorende bij de weergeven artikelen op deze website.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.